2010-04-12 15:32 | カテゴリ:旅の準備・マダガスカル
ohisashiburidesu!!!

ima madagasucar no saihokutann.
noshi-be no chikakuno shimade nonnbiri shiteimasu.

kurumamo naitokorode shizuka---


dewa!

スポンサーサイト